Logo Rada365

System głosowania i obsługi posiedzeń rady dla samorządów, uczelni i instytucji publicznych

Opolska Marka 2019, wyróżnienie Marszałka Województwa Opolskiego w kategorii usługa za system Rada365
System głosowania i obsługi posiedzeń rady dla samorządów, uczelni i instytucji publicznych
Elektroniczne głosowania z natychmiastową prezentacją wyników na ekranie urządzenia, rzutnika oraz transmisji on-line

Elektroniczne głosowania z natychmiastową prezentacją wyników na ekranie urządzenia, rzutnika oraz transmisji on-line

 • sposób głosowania eliminujący możliwość pomyłki
 • możliwość określenia czasu na oddanie głosu
 • pełna nazwa głosowania widoczna obok przycisków

Elektroniczne dostarczanie materiałów dla radnych oraz powiadomienia o terminie posiedzenia poprzez e-mail lub sms

 • podgląd plików bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania
 • potwierdzanie odbioru przekazanych materiałów
 • raport z potwierdzeniem odebrania i funkcją wydruku dla nadawcy
Elektroniczne dostarczanie materiałów dla radnych oraz powiadomienia o terminie posiedzenia poprzez e-mail lub sms
Transmisja obrad on-line na stronie www lub Biuletynie informacji Publicznej

Transmisja obrad on-line na stronie www lub Biuletynie informacji Publicznej

 • widok transmisji pozbawiony reklam – jako informacja publiczna
 • wyświetlanie nazwy posiedzenia, daty, aktualnego punktu obrad oraz wyników głosowania
 • obsługa funkcji przerwy w obradach

Składanie interpelacji i zapytań przez Radnych

Korzyści dla Radnego:
 • składanie interpelacji lub zapytań drogą elektroniczną (wyjaśnienie różnicy między interpelacją a zapytaniem)
 • automatyczne powiadomienie Przewodniczącego o złożonej interpelacji
 • możliwość wydruku interpelacji w formie tradycyjnej
Korzyści dla Biura Rady:
 • automatyczne powiadomienie o złożonej interpelacji lub zapytaniu
 • zautomatyzowany proces publikacji interpelacji w Biuletynie Informacji Publicznej
 • funkcja tworzenia w BIP rejestru interpelacji złożonych przez Radnych oraz odpowiedzi na interpelacje

Sprawdź jak działa moduł interpelacji i zapytań

Składanie interpelacji i zapytań przez Radnych
Integracja ze stroną www i Biuletynem informacji Publicznej z zachowaniem wymagań prawnych dla informacji publicznej

Integracja ze stroną www i Biuletynem informacji Publicznej z zachowaniem wymagań prawnych dla informacji publicznej

 • publikowanie porządku obrad wraz z projektami uchwał
 • publikowanie imiennego wykazu głosowań
 • publikowanie protokołu z obrad

Obsługa na tabletach, smartfonach, laptopach i innych urządzeniach bez potrzeby instalowania aplikacji

 • wystarczy przeglądarka i dostęp do internetu
 • w przypadku awarii można użyć dowolnego innego urządzenia – wystarczy się na nim zalogować
 • uniwersalne i elastyczne rozwiązanie niezależne od systemu operacyjnego
 • brak konieczności instalowania programu
Obsługa na tabletach, smartfonach, laptopach i innych urządzeniach bez potrzeby instalowania aplikacji
Ponad 1390 Radnych samorządów wojewódzkich, powiatowych, gminnych i innych instytucji publicznych korzysta obecnie z systemu Rada365

Ponad 1390 Radnych samorządów wojewódzkich, powiatowych, gminnych i innych instytucji publicznych korzysta obecnie z systemu Rada365

 • zapewniamy aktualizację systemu
 • stała pomoc techniczna wraz z asystą
 • szkolenia dla radnych oraz operatorów systemu
 • systematyczne wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień

Umów się na prezentację
lub zamów ofertę